Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Občianske aktivity / Tri dni pred začatím vegetačného obdobia Lesík pri Sade Janka Kráľa investor vyrúbal
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 

Tri dni pred začatím vegetačného obdobia Lesík pri Sade Janka Kráľa investor vyrúbal

Autor: Redakcia Poslední změna: Středa 02.04.2008 09:48
[Bratislava, 2008-03-29] Tlačová správa občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa (členská organizácia siete EKOFÓRUM)
Tri dni pred začatím vegetačného obdobia Lesík Krasovského pri Sade Janka Kráľa investor vyrúbal. Občania, ktorí organizovali 14 000 petíciu sa o výrube dozvedeli až po začatí výrubu. Petičný výbor napriek písomnému aj ústnemu upovedomeniu pracovníkov stavebného úradu,

že sa cítia byť účastníkmi konania, neboli písomne upovedomení o začatí územného ani

o stavebného konania. Na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Petržalka nebol uverejnený ani oznam o výrube 29.3.2008.

http://www.petrzalka.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1665

/záloha stránky webu mestskej časti na http://www.sad-janka-krala.sk/dokumenty/petrzalka.zip/view/Občania, zaskočení neoznámeným výrubom, si preto priamo od pracovníkov firmy, ktorá robila výrub, spolu z privolanou políciou pýtali doklady potrebné k výrubu. Stavebné povolenie, ktoré bolo podmienkou výrubu, bolo vydané 11. 3. 2008 a bolo podpísané starostom Milanom Ftáčnikom. / Stavebné povolenie ÚKSP 1764-TX1/2008-Pr-57 sa nenachádza na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Petržalka: www.petrzalka.sk /Ešte pred predajom pozemku dňa 4.7.2007 sieť environmentálnych organizácií Ekofórum vyzvala poslancov Mestského zastupiteľstva Bratislava a primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského na zrušenie a prešetrenie zákonnosti predaja pozemkov pod Lesíkom Krasovského pri Národnej kultúrnej pamiatke Sad Janka Kráľa. Upozornili ich, že zachovanie Lesíka Krasovského žiadalo formou petície 14 000 občanov a 2000 Bratislavčanov lesík obkľúčilo živou reťazou a vyhlásilo ho za Územie chránené občanmi.

Dôvodom pre výzvu na zrušenie rozhodnutia o predaji bolo aj podozrenie z neoprávnenej finančnej výhody pre investora, ktorý tu chce postaviť komerčné objekty. Európska komisia totiž klasifikuje predaj verejných pozemkov pod trhovú cenu ako „neoprávnenú štátnu pomoc“. Táto definícia sa týka aj predajov obecného majetku schvaľovaných samosprávou. V podobnej veci existuje najmenej jedno rozhodnutie Európskeho súdneho dvora.

Podľa pravidiel Európskej komisie môže byť predaj pod cenou realizovaný len s jej súhlasom.

Na neekonomické zaobchádzanie s obecným majetkom upozornili aj viacerí poslanci priamo pred hlasovaním. Proti návrhu poslanca Zahradníka, ktorý navrhol predaj Lesíka Krasovského za 5000,-Sk argumentovali viacerí poslanci, ktorí upozornili, že vedľajšie pozemky sa predali za 19.000,-Sk. Mestu by tak mohlo mať bez riadne vypísaného konkurzu stratu takmer 70 miliónov korún. Starosta Petržalky Ftáčnik navrhol aj zrušenie nájomných zmlúv s investorom, ktoré by mu umožnili ako vedúcemu stavebného úradu zastaviť proces výstavby v blízkosti Sadu Janka Kráľa a zohľadniť tak záujem verejnosti vybudovať na tomto území park. Proti predaju okrem iných vystúpili aj starostka Devína Ľubica Kolková, poslankyňa Satinská a poslanec Ján Budaj.

Za občanov vystúpila Elena Pätoprstá proti vystúpeniu poslanca Holčíka, ktorý označil stromy za choré, a predložila tabuľky Obvodného úradu životného prostredia o dobrom zdravotnom stave stromov. Zároveň proti predaju Lesíka argumentovala požiadavkou 14 000 občanov, ktorí v petícií žiadali na tomto území vybudovať park, ako aj širokou podporou osobností odbornej aj duchovnej verejnosti. Takmer 570 občanov bolo dokonca ochotných pozemok odkúpením zachrániť pre vybudovanie parku: http://www.sad-janka-krala.sk/kupme-les .

Na magistráte bol predstavený aj návrh občanov na vybudovanie parku, na ktorom sa podieľala aj FA STÚ a ktorý by mohla mestská časť financovať z Operačného programu pre Bratislavsky kraj. Park navrhovaný občanmi mal byťbezbariérovo spojený zo Sadom Janka Kráľa a rozšíriť ho až k novému petržalskému centru. Podľa odhadu renomovanej firmy, by sa cena na ošetrenie jestvujúcej zelene v Lesíku Krasovského a vybudovanie parku podľa architektonickej štúdie pohybovala okolo 20 miliónov Sk.

Napriek všetkým argumentom prekvapivo jednotne poslanci SDKÚ a časť KDH predaj odsúhlasili. Ako hlasovali poslanci je na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=80231&p1=75231

Poslankyňa Farkašovská, ktorá hlasovala proti predaju lesíka, požiadala o vydanie dokladu ako hlasovali poslanci, pretože postup pri hlasovaní o cene a predaji sa jej zdal nejasný. Vyhlásila, že považuje za nezvyčajné, že jej riaditeľka magistrátu Ing.Anna Pavlovičová zamietla vydať doklad o tom, ako hlasovali poslanci.Pozemky pri Sade Janka Kráľa boli predané zjavne pod cenou – iba za 5 000 Sk/m2. Finančná komisia mestského zastupiteľstva ešte pri prvom návrhu na predaj v roku 2005 ohodnotila pozemky na 25 000 Sk/m2. V blízkosti lokality mesto predávalo porovnateľné pozemky za

19 000 Sk. Po predaji pozemkov pod Lesíkom Krasovského podal poslanec Ján Budaj

a Milan Ftáčnik interpeláciu primátorovi mesta o vysvetlenie, či bolo na územie spravené znalecké posúdenie ceny a či nedošlo k porušeniu smernice EÚ o neoprávnenej štátnej pomoci.

Poslanec Ján Budaj odpoveď primátora na interpeláciu neprijal ako dostatočné vysvetlenie.V prípade, že by EÚ komisia potvrdila porušenie zákona, musel by majiteľ rozdiel ceny doplatiť, alebo pozemok vrátiť.Podľa organizátorov občianskej petície Eleny Pätoprstej bol od začiatku kauzy jasné, že niečo na postupe magistrátu nie je celkom v poriadku. Už pri súhlase hlavného mesta z investičnou činnosťou nebola pri posudzovaní umiestnenia stavby dodržaná smernica územného plánu, nakoľko likvidáciou Lesíka Krasovského, nezostane na tomto území viac ako 50% verejnej zelene a časť lesíka, kde sa plánovala výstavba 22 podlažného hotela cca 50m od Sadu Janka Kráľa bola v územnom pláne zakreslená ako plocha ochrannej zelene. Túto skutočnosť neskôr potvrdil aj Obvodný úrad životného prostredia opravou svojho pôvodného rozhodnutia po tom, čo na skutočnosť upozornil MV SZOPK.

Investor tak dostal z Obvodného úradu životného prostredia zamietavé stanovisko na výrub menšej časti lesíka Krasovského. Investor musel tak pôvodne plánovanú výstavbu hotela, administratívnej budovy a parkovacieho domu zredukovať „len“ na garážový dom a polyfunkčnú budovu. V návrhu nového ÚP bola na časti Lesíka Krasovského zakreslená plocha ochrannej zelene. Zaujímavá sa v tejto súvislosti javí aj správa o „nedbalosti“ magistrátu pri prekresľovaní poslancami schváleného Územného plánu hl. mesta Bratislava, na ktorú upozornil prokurátor.

Schválený Územný plán je zákon a takéto chyby pri jeho prepise nie je možné pri súčasnej počítačovej technike na magistráte považovať za náhodné omyly. Za podobný „omyl“ v Považskej Bystrici je vedenie mesta vyšetrované prokuratúrou za falšovanie verejnej listiny. Ochranári majú vážne obavy zo zneužívania právomoci verejného činiteľa za neekonomické predaje pozemkov a takzvaná nedbanlivosť pri prekresľovaní Územného plánu, podľa nich nie je náhodná. (Zodpovedným pracovníkom za vedenie magistrátu je riaditeľka Ing.Anna Pavlovičová. 02-59 356 666 (Tel.)

Dokumentuje to aj rozpor medzi činnosťou magistrátu a odbornou verejnosťou. Príkladom je aj výrok hlavného architekta „Tento prípad je školským príkladom ignorovania verejného záujmu. Anonymní úradníci tu rozhodujú o hodnotách, ktoré sú spoločenským záujmom? Sad Janka Kráľa stále viac a viac zvierajú obruče novej zástavby. Tu je šanca túto obruč prelomiť. Tu nejde o parčík na Krasovského, tu ide o budúcnosť Sadu Janka Kráľa. To je môj dôvod pre záchranu parčíka.“ napísal vo svojom podpornom vyjadrení hlavný architekt mesta Bratislava prof. Ing. arch. Štefan Šlachta.


KONTAKTY:

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá,
0905 537102
creative@fuxo.sk

www.sad-janka-krala.sk

MV SZOPK

Ing. Katarína Šimončičová,
MV SZOPK,
tel.: 5441 3968,
0902 112417,
mvszopk@internet.sk

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31