Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Občianske aktivity / Otvorený list občanov Petržalky M. Ftáčnikovi
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 

Otvorený list občanov Petržalky M. Ftáčnikovi

Autor: Redakcia Poslední změna: Neděle 25.03.2007 21:35
Prosime Vás o podporu občianského názoru na zabránenie predaja Lesíka Krasovského a pozemkov pri Sade Janka Kráľa pre účely výstavby. Predaj pozemkov predložil Magistrát na schválenie Mestskému zastupiteľstvu tento štvrtok 29.3.2007.
Na poslancov mestského zastupiteľstva sa môžete obracať na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo5/o_utvar.asp?u=700000&id_org=700000&id_u=10356&p1=52000


Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
starosta
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Petržalka
 
Bratislava 19. 3. 2007
 
 
Vážený pán starosta,
 
 

obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým veľmi záleží na zdravom životnom prostredí, jeho ochrane a tvorbe, sa na Vás zo znepokojením obracajú prostredníctvom OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa vo veci zachovania súčasnej zelene – lesíka Krasovského a žiadajú Vás o zabránenia hroziacemu  predaju pozemkov za účelom výstavby v blízkosti parku, ktorá by pravdepodobne bola spúšťacím mechanizmom pre ďalšie okliešťovanie plôch verejnej zelene. Ďalšia výstavba v okolí Sadu Janka Kráľa nie je ani v súlade s verejným záujmom prejaveným petíciou so 14 000 podpismi za vybudovanie parku a verejným zhromaždením 2000 obyvateľov celej Bratislavy dňa 27. 9. 2006. Likvidáciou lesíka a výstavbou výškových budov na jeho mieste by z dlhodobého hľadiska došlo k poškodeniu Národnej kultúrnej pamiatky Sad Janka Kráľa a zhoršeniu hlukových hodnôt a to vybudovaním plánovanej cesty a prístupov k plánovanej okolitej zástavbe.

Architektonickú nevhodnosť plánovanej investičnej zástavby potvrdil aj hlavný architekt mesta Bratislavy Ing. arch. Štefan Šlachta, ktorý svojím podpisom v petícii rovnako podporil myšlienku zachovať lesík Krasovského a dobudovať územie na park.

 

Podľa zverejneného programu Mestskej rady hlavného mesta Bratislava, ktoré sa bude konať 22. marca 2007, sa ako body 8 a 9 majú prerokovať návrhy na predaje pozemkov vo vlastníctve mesta na území mestskej časti Petržalka. Je to pokračovanie výpredaja majetku mesta s neoddôvodneným zámerom budovať nové stavby v tesnej blízkosti Sadu Janka Kráľa. Po konzultácii s odborníkmi je zrejmé, že by sa hladina hluku po výstavbe cesty zvýšila a po dobudovaní plánovaných objektov by sa hluk z nej odrážal smerom do parku. (= Nájomná zmluva na cestu: č. 08-83-0160-06-00 uzavretá medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a STAVO-ing., s r.o. so sídlom v Bratislave na časť pozemkov s celkovou výmerou 1 304 m2, ročné nájomné v sume 6 520,- Sk, ktoré sú dnes v majetku mesta a na ktorých chce nájomca vybudovať prístupovú komunikáciu pre budúce Polyfunkčné centrum Krasovského-Eisteinova. Zmluvu je možné vypovedať bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.)

 

Vážený pán starosta, vychádzajúc z Vašich predchádzajúcich vyjadrení o nezastupiteľnosti zelene v živote obyvateľov mestskej časti a jej mimoriadnom význame pre miestotvornosť, Vás prosíme a žiadame, aby ste pred rokovaním Mestskej rady hlavného mesta rokovali s primátorom hlavného mesta Bratislava o stiahnutí materiálov, ktorých predmetom je predaj pozemkov pri Sade Janka Kráľa. Pre zachovanie verejnej zelene Vás žiadame prerokovať s primátorom možnosť prenajatia dotknutého územia pri Sade Janka Kráľa Mestskou časťou Petržalka, alebo ponúknutie náhradných pozemkov pre investorov - budúcich stavebníkov v rozsahu nimi požadovaných kupovaných plôch. V tejto súvislosti si Vás, dovoľujeme požiadať aj o možnosť rokovať o vypovedaní nájomných zmlúv na tomto území. (Nájomná zmluva č. 08-83-0160-06-00 – výpoveď bez udania dôvodu; nájomná zmluva č. 08-83-0391-04-00 – výpoveď bez udania dôvodu;.nájomná zmluva č. 08-83-01505-04-00 – výpoveď z dôvodu nevyužívania na dohodnutý účel, plocha priamo pod lesíkom na parcele 5105/255, OÚŽP zrušil súhlas na výrub stromov Lesíka Krasovského rozhodnutím č.: ZPO/2006/00556/11/STM/BAV).

 

Vážený pán starosta, veríme, že spoločným úsilím sa podarí pre obyvateľov mestskej časti i jeho návštevníkov zachrániť mimoriadne významné zelené plochy, ktoré sú pľúcami a predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj územia a života v ňom.

Návrh parku, ktorého architektonickú štúdiu spracovanú FA STÚ sme Vám predložili, predpokladal povolenú, ale v príprave projektu ešte neexistujúcu a v súčasnosti rozostavanú stavbu ako i napojenie cesty na CMC popod Jantárovú cestu. Preto Vaše pripomienky k návrhu štúdie parku akceptujeme a bez vážnejších úprav návrhu môžu byť doplnené o jestvujúci stav. Po zosúladení a zapracovaní Vašich požiadaviek na aktualizáciu projektu je ho možné opätovne predložiť MČ Petržalka.

 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o prijatie našich návrhov a žiadostí, ktoré sú podložené prejaveným verejným záujmom obyvateľov Bratislavy, ktorí sa obávajú o osud Národnej kultúrnej pamiatky Sad Janka Kráľa a možných negatívnych vplyvov neúmernej zástavby a dopravného zaťaženia v jeho okolí.

 
 
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie
 
S úctou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bratislava 17.3.2007                                                     Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

                                                                                                            0905 537102

                                                                                                                hovorca

                                                                                                OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031