Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Občianske aktivity / STÁLE AKTUÁLNE : Občania chcú odkúpiť pozemky, aby zachránili Lesík Krasovského /ako rozhodne aprilové MZ?/
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 

STÁLE AKTUÁLNE : Občania chcú odkúpiť pozemky, aby zachránili Lesík Krasovského /ako rozhodne aprilové MZ?/

Autor: Redakcia Poslední změna: Úterý 03.04.2007 23:28
Kategorie:
Bratislava, 25. 3. 2007 (OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa – tlačová správa) Magistrát hlavného mesta Bratislavy zaradil do programu štvrtkového Mestského zastupiteľstva 29.marca 2007 predaj pozemkov pod Lesíkom Krasovského. Lesík v septembri 2006 vyhlásili občania vyhlásili živou reťazou 2000 dobrovoľníkov za Územie chránené občanmi. Magistrát zaradil predaj pozemkov do programu zastupiteľstva napriek tomu, že predaje pozemkov nedoporučila ani finančná komisia, ani Mestská rada zložená prevažne zo starostov mestských častí. Proti predaju obidvoch pozemkov je aj starosta Petržalky Milan Ftáčnik. Pozemky majú byť predané firmám za 3000,-Sk/m2, ktoré tu plánujú postaviť výškové budovy a viacpodlažný garážový dom. Občania Magistrátu ponúkajú o 1,-Sk lepšiu cenu ako investor: 3001 Sk za štvorcový meter pozemku a chcú tu vybudovať PARK.
STÁLE AKTUÁLNE : Občania chcú odkúpiť pozemky, aby zachránili Lesík Krasovského /ako rozhodne aprilové MZ?/

návrh na PARK-nočné osvetlenie

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa zahájilo neobvyklý občiansky protest: vyzvalo občanov, aby Magistrátu ponúkli vyššiu cenu, než dávajú developeri. Chcú tak zabrániť výrubu Lesíka Krasovského a vybudovať na Území chránenom občanmi nový park. Projekt parku spracovala Fakulta architektúry STU.

Občiansky protest KÚPME SI SVOJ PARK! zahájilo združenie šírením nasledovnej e-mailovej výzvy :


Priatelia, využite JARNÉ AKCIOVÉ ceny Magistrátu hlavného mesta Bratislava,
ktorý predáva investorom pozemky pri Sade Janka Kráľa za neuveriteľných 3000,-Sk/m2 !!!

Ponúknime magistrátu lepšiu
cenu 3001,- Sk/m2 !!!
Občania, kúpte pre svoje dieťa 1m2 Sk Lesíka Krasovského a zachráňte ho tak pred vyrúbaním!


Rezervacie na:  www.sad-janka-krala.sk/kupme-lesČlenovia OZ konzultovali požiadavky investorov s právnikmi a odborníkmi na stavebné právo. Podľa nich developeri zámerne šíria nepresné informácie o povinnosti stavebných úradov vyhovieť ich návrhom na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavby a žiadostiam o vydanie stavebných povolení. Starostovia mestských častí často podliehajú tlaku developerov bez toho, aby sa informovali o skutočných povinnostiach a právach stavebných úradov. Je pochopiteľné, že rady tých, čo sa majú na projekte značný finančný záujem, nemôžu úrady prijímať ako bernú mincu.
Stavebnému úradu je uložená objektívna povinnosť preskúmať splnenie požiadaviek týkajúcich sa verejných záujmov predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, a to aj vtedy, ak iní účastníci konania nevzniesli pripomienky.
Stavebný zákon ukladá stavebnému úradu povinnosti v územnom konaní (§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.) a v stavebnom konaní pre stavby (§ 60 až 70 zákona č. 50/1976 Zb.). Žiadna z nich nie je formulovaná ako povinnosť vyhovieť navrhovateľovi alebo žiadateľovi.
Stavebný úrad má právo návrhu alebo žiadosti nevyhovieť. Pri určitých okolnostiach (napr. § 62 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.) má stavebný úrad zákonom uloženú povinnosť žiadosť zamietnuť.

 

Súhlas z investičnou činnosťou bol vydaný napriek tomu, že podľa VZN č.2/1994, sa má podľa textovej čast územného plánu „ Priestor medzi Sadom Janka Kráľa a Einsteinovou ulicou preriešiť tak, aby prevažujúcou (viac ako 50%) funkciou územia bola verejná zeleň.“ Jestvujúce stavby na tomto územi už teraz  presahujú zastavanou plochou 50% územia. Vybudovaním Parku by sa textová časť ÚP dodržala. Naopak, pri zastavaní zvyšnej plochy výškovou zástavbou by bolo ustanovenie v textovej časti ÚP porušené.


Predaje pozemkov par. číslo 5109/299, 5105/238 a 5202/8 navrhnuté Magistrátom mesta Bratislava investrom IPD - International PropertyDevelopment, s.r.o. a Farch, s.r.o., obe so sídlom v Bratislave, sú pre mnohých obyvateľov neprijateľné. Rozhodli sa toto územie odkúpiť do spoločného vlastníctva, podobne ako má urbárna spoločnosť vo vlastníctve nejaký les. Po získaní do vlastníctva chcú toto územie zveriť do správy mestskej časti Petžalka, od ktorej budú požadovať vybudovanie verejného parku a jeho prevádzkovanie.

Parky môže Mestská časť Petržalka financovať z rozpočtu Operačného programu Bratislavský Kraj, ktorý v časti „Regenerácia sídiel“ počíta s budovaním parkov z prostriedkov Europskej únie. Občania budú žiadať Magistrát, aby financie získané od občanov za pozemky poskytol Mestskej časti Petržalka na vybudovanie parku.

 

« srpen 2020 »
srpen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31