Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / POSLANCOM PADALA NA HLAVU PETÍCIA 14.000 občanov

POSLANCOM PADALA NA HLAVU PETÍCIA 14.000 občanov

Autor: Redakcia Poslední změna: Středa 01.04.2009 23:56
Bratislava 4.7.2007 Poslanci na MZ predali Územie chránené občanmi. Zástupkyňa občanov, ktorí požadovali zachovať územie pre park Elena Pätoprstá na protest proti pošľapaniu dôvery a nádeje občanov rozhodila nad hlavy poslancov 14.000-covú petíciu. Svoje pokojné, ale protestné gesto, v ktorom poslancom lietali nad hlavami stovky hárkov petície označila za symbol pošliapania ľudskej nádeje. Dňa 7.7.2007 Alianzia Fair Play ponúkla petičnému výboru svoju pomoc. video na: http://www.youtube.com/watch?v=H9tulLg8eEM Čierny Peter za predaj Lesíka Krasovského, ktorí občania vyhlásili v živej reťazi za Územie chránené občanmi a následnú výstavbu pri Sade Janka Kráľa ostal primátorovi Ďurkovskému. Primátor Ďurkovský ako aj námestník pre životne prostredie Korček /SDKÚ/, sa vo viacerých vystúpeniach dnešného MZ zasadili za predaj územia pri Sade Janka Kráľa na výstavbu. Poslanci SDKÚ a časti KDH 4.7.2007 vo väčšine rozhodli o predali pozemkov aj napriek nesúhlasu petržalského starostu Ftáčnika a vôli verejnosti.
POSLANCOM PADALA NA HLAVU PETÍCIA 14.000 občanov

poslancom na hlavy padala peticia

Proti návrhu poslanca Zahradníka, ktorý navrhol predaj za 5000,-Sk argumentovali viacerí poslanci,  ktorí upozornili, že vedľajšie pozemky sa idú predávať za 16.000,-Sk a mestu tak vznikne strata niekoľko desiatok miliónov korún.
Starosta Petržalky Ftáčnik navrhol aj zrušenie nájomných zmlúv z investorom, ktoré by mu umožnili ako vedúcemu stavebného úradu zastaviť proces výstavby v blízkosti Sadu Janka Kráľa a zohľadniť tak záujem verejnosti vybudovať na tomto území park. Proti predaju okrem iných vystúpili aj starostka Devína, poslankyňa Satinská a poslanec Budaj.

Za občanov vystúpila Elena Pätoprstá, ktorá argumentovala, občianskym návrhom na vybudovanie parku, ktorý je možne financovať z Operačného programu pre Bratislavsky kraj ako aj širokou podporou osobnosťami odbornej aj duchovnej verejnosti. Proti vystúpeniu poslanca Holčíka, ktorý označil stromy za choré predložila tabuľky o dobrom zdravotnom stave stromov.

Napriek všetkým argumentom poslanci SDKÚ a KDH predaj odsúhlasili. Ako hlasovali poslanci na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=80231&p1=75231

 Poslankyňa Farkašovská, ktorá hlasovala proti predaju lesíka požiadala o vydanie dokladu ako hlasovali poslanci, pretože postup pri hlasovaní o cene a predaji sa jej zdal nejasný.  Považuje za nezvyčajné, že jej riaditeľka magistrátu Pavlovičová zamietla vydať doklad o tom ako hlasovali poslanci.

Elena Pätoprstá na protest proti pošľapaniu dôvery a nádeje občanov rozhodila nad hlavy poslancov 14.000-covú petíciu. Svoje pokojné, ale protestne gesto, v ktorom poslancom lietali nad hlavami stovky hárkov petície označila za symbol pošliapania ľudskej nádeje.

/VIDEO na:

http://www.youtube.com/watch?v=H9tulLg8eEM  /

Dňa 7.7.2007 Alianzia Fair Play ponúkla petičnému výboru svoju pomoc.

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a člen Ekofora, upozornilo vedenie SDKÚ, že komunálna politika
poslancov SDKÚ v Meskom zastupiteľstve Bratislava dlhodobo nerešpektuje názory verejnosti na zachovanie verejnej zelene.
Bratslavská verejnosť aj dlhodobo upozorňuje na ekonomicky nevýhodné predaje pozemkov.


 


 

(poznamka)

List poslaný poslancom pred zastupiteľstvom:
Vážená poslankyňa, vážený poslanec,  

 

Na základe  práva občanov predložiť žiadosť na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta si Vám dovoľujeme predložiť na  MZ  4. júla 2007 svoju žiadosť na odkúpenie mestských pozemkov pri Sade Janka Kráľa a Lesíku Krasovského za účelom vybudovania parku.

1.  pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5105/299 za 4001/m2

2.pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5105/238 a parc. č. 5202/8 za 4001/m2

Žiadame Vás na základe Vašich volebných prísľubov na ochranu životného prostredia a hájenie záujmov občanov zaradiť tento bod na prejednanie na MZ dňa 4.7.2007 k bodu predaja týchto pozemkov a posúdiť ho s návrhom občanov zastúpených investičnými firmami, ktorým do 4 rokov od prenájmu nebolo vydané záväzné stavebné povolenie a podľa nášho právneho názoru nevyplývajú im z tohto dôvodu žiadne nároky na náhradu nákladov spojených z ich plánovanou investičnou činnosťou.

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné územie je v majetku hlavného mesta Bratislava a prenajímatelia, ktorí ho majú v prenájme, ho neužívajú v súlade s predmetom zmluvy a neplnenia si zákonné povinností zo strany prenajímateľa. /Zanedbanie pozemku znehodnoteného odpadom a neošetrovanie drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, paragraf 47./

Z odstúpenia od zmlúv nevyplývajú podľa právnej analýzy pre hlavné mesto žiadne sankcie.

 

Architektonická štúdia Parku Krasovského bola vypracovaná na základe verejného záujmu prejavenom v petícii podporenej vyše 14 000 občanmi, v ktorej občania požadujú zachovať lesík Krasovského a okolie upraviť na park a napojit na jestvujuce pešie a bicyklové trasy, /Petícia bola predložená 27. 3. 2006/ ako i  verejným zhromaždením občanov dňa 27. 9. 2006 pri Lesíku Krasovského, ktorého sa zúčastnilo cca 2000 občanov. Nesúhlas so zástavbou a záujem o vybudovanie parku na týchto parcelách prejavilo dodnes 572 občanov, ktorí ponúkli mestu na odkúpenie pozemkov cca 8 000 000,-Sk.

Predkladaný projekt bol vypracovaný v spolupráci s Fakultou architektúry STU .  Dopravné riešenie bolo konzultované s dopravnými inžiniermi a s projektantom susedného územia CMC- Petržalka a je v súlade z ÚP.

Projekt rieši bezbariérové prepojenie Sadu Janka Kráľa, Parku Krasovského a Chorvátskeho ramena, čím sa zachováva a obnovuje biokoridor tvoriaci zelenú os Bratislavy.

Projekt bol predložený aj starostovi MČ Petržalka Milanovi Ftáčnikovi. Financovanie z Európskej únie sa predpokladá  v rámci prioritnej osi Regenerácie sídiel z Operačného programu Bratislavský kraj. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa ponúka bezplatnú spoluprácu a poskytnutie projektu pri príprave podkladov na projekty parku Krasovského.

 


 

Ďakujeme za pochopenie a stále veríme, že záujem občanov Bratislavy Vám nie je ľahostajný.

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá

0905 537102

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31